Becoming point

17.1. / streda / o 19:00 hod                                                                                                                          autorky: Katarína Balúnová, Jana Farmanová, Kristína Rambousek, Ivana Sláviková, Erika Szőke, Lenka Vala
trvanie výstavy: 18.1. - 18.2. 2024
kurátorka: Michaela Šuranská
adresa: Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie, vpravo                                                      NÁVŠTEVA VÝSTAVY VŽDY PO TELEFONICKEJ DOHODE NA ČÍSLE +421 951 559 379 ALEBO +421 907 298 654 | otváracie hodiny pod heslom "kontakt"

Úloha diela vizuálneho umenia niekedy nespadá iba do prvotne určeného kontextu - teda do galérie, publikácie, ateliéru či depozitu atď. Svoj význam má, samozrejme, v širšom kultúrnom, sociálnom či politickom kontexte. Alebo, ako v prípade výstavy Becoming point, v kontexte rodinnom a rodovom. Dielo sa stáva pamäťovým artefaktom, memoruje, ale aj reinterpretuje rodinné a rodové histórie.

Becoming point - moment, osoba (y), miesto, lokalita, príbeh, situácia - z ktorého*ej vznikáme, pochádzame, formujeme (deformujeme), stávame sa.

Inšpiráciou pre realizáciu výstavy bola tvorba niekoľkých autoriek domácej umeleckej scény. Ich vybrané diela vystavené v Rozkvet Gallery konštruujú spoločné rozprávanie o rodine, identite určenej krajinou      a jej špecifickou matériou (Erika Szőke), o uchovávaní spomienok a hľadaní ich novej interpretácie (Katarína Balúnová), o ambivalencii rodových stereotypoch dedených skrz vyšívanú estetiku materiálnej kultúry (Ivana Sláviková), o generačných znalostiach bylín a ich využití vo voľnom výtvarnom umení (Kristína Rambousek), o identifikovaní seba a svojej rodiny ako ideového jadra a duchovného zdroja reflektovaného v tekutej substancii média maľby (Jana Farmanová). Šesticu autoriek uzatvára Lenka Vala. Jej projekt nemá charakter pozitívneho memorovania, ale otvára problematiku žien bez domova, teda žien, v ktorých živote sú všetky vyššie spomenuté hodnoty ohrozené alebo absentujúce.


Výstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.foto: Michaela Šuranská


Partneri