Pozývame Vás na vernisáž výstavy
TELÁ AJ DUŠE 

autorky: Dominika Hoštáková, Jana Kaňuchová, Barbora Košút
vernisáž: 14.11. / utorok / o 19:00 hod
trvanie výstavy: 15.11. - 15.12. 2023
kurátorka: Michaela Šuranská
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


"Telá aj duše" je výstava troch autoriek najmladšej generácie. Diela prezentované na spoločnej výstave v Rozkvet Gallery spájajú pojmy ako "premenlivosť, ne - určitosť, ponor, hĺbka"... Trojica vystavených projektov sa zaoberá koncentrovaním vnemu a upriamením sa na to, čo je zdanlivo neviditeľné (Jana Kaňuchová), variovaním a tvarovaním tela s vyzdvihnutím tekutej premenlivosti a anomálií (Barbora Košút) či reflektovaním vnútra mladého človeka s odlišnou sexuálnou identitou v súčasnom domácom kontexte (Dominika Hoštáková).

Výstava prezentuje semestrálne a diplomové práce autoriek - študentiek D. Hoštákovej a Barbory Košút a absolventky Akadémie umení v Banskej Bystrici Jany Kaňuchovej (Fakulty výtvarných umení).


Tešíme na Vašu návštevu.
Výstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.


Partneri