Darovaním dvoch percent z dane pomôžete rozvoju mladého umenia. 

Ďakujeme za vašu podporu.

UM, n. o.

je organizácia zameraná na tvorbu a prezentáciu vizuálneho umenia.
Vznikla v roku 2016 v Banskej Bystrici. 

Našim poslaním je vytvoriť zázemie na realizáciu kvalitných projektov mladých autorov a autoriek. S týmto cieľom vznikla na Hornej 36 aktívna platforma s názvom UM Centrum nezávislého vizuálneho umenia.

Počas celého roku koncipujeme program výstav prezentujúcich
,,čerstvých" a tiež etablovaných umelcov. Výstavy sledujú, skúmajú
a prezentujú súčasnú tvorbu autorov pôsobiacich v médiu maľby,
fotografie, grafiky, sochy, priestorových a nových médií a iných druhov
umenia. Zaoberáme sa organizovaním odborných workshopov, sympózií,
prednášok a iných podujatí pre širokú aj odbornú verejnosť, a tiež
prípravných kurzov pre budúcich študentov stredných a vysokých
umeleckých škôl. Kurzy vedú profesionálni lektori pôsobiaci v oblasti
vizuálneho umenia. 


Darovaním 2% z Vašich daní nám pomôžete zrealizovať aktivity, ktoré by sme tento rok museli z dôvodu stúpajúcich cien energií a materiálu jednoducho vynechať. Týka sa to plánovaných výstav, workshopov a iných podujatí, ktoré možno sami pravidelne navštevujete.

Ak sa rozhodnete podporiť mladú umeleckú scénu, budeme môcť plnohodnotne a kvalitne vystavovať výtvarné umenie a dokážeme zabezpečiť potrebné priestorové a materiálové podmienky nevyhnutné pre organizovanie vzdelávacích aktivít. Naším cieľom je postupné zveľaďovanie ateliérov, aby sme Vám spríjemnili čas strávený na našich workshopoch a prednáškach. 

UM, n. o.

Sídlo: Rudohorská 6446/22, Banská Bystrica , 97411

IČO: 50600281          DIČ: 2120391471

´

Potrebné dokumenty na stiahnutie Podporiť nás môžete aj priamym darom na účet

Ďakujeme

SK60 0200 0000 0037 5172 0053 

Partneri