ANTROPODERMIA

ANTROPODERMIA 

ADAM MACKO / MARTIN JAMBÍK 

Kurátor: Branislav Zurko 

Trvanie výstavy: 6.4. - 24.5. 2022

Výstava ANTROPODERMIA predstavuje tvorbu dvoch výtvarníkov, Adama Macka a Martina Jombíka. Samotný názov výstavy v sebe spája pojmy anthropos (človek) a dermia (koža), pričom ide o slovnú hračku odkazujúcu na spôsob preparovania telesných schránok živočíchov - taxidermie.

Adamova intermediálna inštalácia - séria nadrozmerných matríc z externého, mäkkého maliarskeho odliatku imitujúceho syntetickú kožu, je výsledkom dlhoročného časozberného zámeru, počas ktorého autor formou tetovania aplikoval na seba eklektické, esteticky naivné až odporujúce si motívy vizuality, ktoré napodobňovali mainstreamovú sebaprezentačnú estetiku exponovanej telesnosti toxických maskulinít v popkultúre. Permanentná úprava novým ,,pretetovaním" autorovho tela sa formou grafického odtlačku prenáša z matrice v životnej veľkosti - telo sa mení na matricu, matrica sa spodobuje ako syntetické telo.

Inštalácia Martina Jombíka vytvára diskurz medzi aktuálnou funkciou média fotografie, postfotografickým vnímaním skutočnosti a hyperrealitou. Základným nástrojom je fotografia exploatovaná na maximum s presahom do enviromentu a 3D inštalácie. Pomocou dokumentovania a prepájania znakov a významov tak vzniká séria, v ktorej sa spájajú prvky inscenovaného a nájdeného reálneho obrazu do vrstiev, odkazujúcich na bohatý konštrukt fenoménu každodennosti. Aj tu sa na pozadí objavujú témy telesnosti, budovania identity, subkultúrnej symboliky a prežívania sociálnej reality.

Adam MACKO (*1989, Levoča) je absolventom doktorandského štúdia na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.) V tvorbe skúma hybridný potenciál maľby a intermediálne presahy, venuje sa posthumanistickým teóriám a inštitucionálnej fragmentácii. Žije v Levoči  

Martin JOMBÍK (*1988, Zvolen) je absolventom doktorandského štúdia na Katedra intermédií a digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ateliér Fotomédium (školiteľka prof. Milota Havránková). Venuje sa širokému spektru fotografických modelov - od dokumentárnej, inscenovanej po manipulovanú - cez ktoré skúma formy skrytej telesnosti. Žije a tvorí v Kováčovej.

Branislav Zurko 

Program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.