Ateliér 3D médií

Ateliér 3D médií sleduje vedecko technické pokroky a aplikuje ich do umenia. Môžeme sa tu stretnúť s veľkou škálou inovatívnych postupov, pri riešení problematiky 3D médií ako objektu, sochy a inštalácie. Hlavné témy sú: čo je to hmota a energia, ako ich dokážeme ovládnuť a ako komunikujú s divákom. Hmota sa tu skúma na subatomárnej úrovni, čo znamená, že pracujeme s interakciou mikrosveta častíc a aplikujeme ju na náš viditeľný svet tak, aby sa zachovali jej hodnoty a bolo ich možné pocítiť zmyslami človeka.


Workshop 3d médiá a postprodukcia 

Workshop 3D médií a postprodukcie je zameraný na priestorovú tvorbu v oblasti nových 3D technológií. Účastník sa naučí pracovať s 3D tlačiarňami typu FDM a DLP a s programami Cura, Repetier-Host, Slic3r, ChiTuBox, 3D Max, Zbrush. Naučí sa technológiu postprodukcie výtvarného diela a prácu s epoxidmi, tmelmi, silikónmi a najrôznejšími exteriérovými a interiérovými povrchovými úpravami. Získa informácie z oblasti súčasného intermediálneho sochárstva a posunie svoje zručnosti v modelovaní a vo vytváraní priestorového objektu. Cieľom je, aby účastník po absolvovaní workshopu bol schopný preniesť svoje skice, idey, návrhy do 3D sveta.Ateliér vedie Mrg. art. Juraj Schikor 

Ukončené vzdelanie:    

Akadémia umení v Banskej Bystrici ateliér: Socha a aplikované média u: doc. Juraj Sapara, akad.soch. 


Samostatné výstavy:

2021 POPROS O ZNAMENIE, Laboratórium Výrobné Družstvo, B.Bystrica, (SK)

Spoločné výstavy:

2019 Flying Inn, Pragovka Gallery, kurátor Karel Srp Praha (CZ)

2018 re _ prezentácia, Synagóga Brezno, Brezno, (SK)

2018 UMENIE ZDRAVIA , Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, (SK)

2018 POD OPERNÝM BALKÓNOM, Štátna Opera Banská Bystrica (SK)

2017 MISIE TELA, Robotnícky dom, kurátor Alena Vrbanová Banská Bystrica (SK)

2017 "PRVA ZEMLJA" SKCNS Fabrika, Nový Sad , (SRB)

2017 PRIESTOR V PROSTORE, Galéria Kaple, Valašské Meziříčí (CZ)

2015 YUNG ART Matejov dom, Cluj-Napoca (RO)

2015 Čerstvé umenie z Banskej Bystrice, Bratislava, Kunsthalle (SK)

2014 MEZI - PROSTORY, Štátna vedecká knižnica - Galéria v podkroví, (SK)

2014 PARALELY Cered, Banská Bystrica - Zlín, Galéria v podkroví, (SK)

2013 PROSTOR A ..., Uherské hradište, Kino Hviezda, (CZ)

2013 Banícky dom, Kremnica, (SK)

Rezidencia/Stáž:

2010 Young leonardo art, Stockholm (S)

2013 International Art Colony, Cered, (HU)

2015 Art and Design University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (RO)

2017 Center for Fine Applayed Art, Kikinda,(SRB)

2018 Center for Fine Applayed Art, Kikinda,(SRB)

2019 Pragovka, Praha (CZ)