Ateliér voľnej tvorby & Keramikáreň


Hlavným dôvodom pre vznik a rozvojAteliéru voľnej tvorby, je pretrvávajúca snaha vytvoriť odborné, výtvarné zázemie pre širokú verejnosť, s možnosťou presahov medzi rôznymi vizuálnymi médiami.Sme ateliér so širokým zameraním, venujeme sa soche a priestorovej tvorbe, keramike, kresbe, maľbe, atď. Organizujeme výtvarné kurzy a workshopy, pre deti, dospelých aj seniorov.

Ateliér je otvorený experimentálnej tvorbe a hľadaniu nových umeleckých prístupov. Ak sa máte chuť rozvíjať v oblasti vizuálneho umenia, s radosťou Vás pozývame do príjemného a inšpiratívneho prostredia nášho ateliéru. Veríme, že tvoriť a kreatívne sa vyjadrovať môže naozaj každý. Dôležité je len nájsť ten správny impulz a to čo nasleduje je vášeň, ktorá vás bude inšpirovať a otvárať nové obzory, každým ďalším krokom.

Hravá, tvorivá činnosť prináša deťom radosť, podporuje ich rozvoj, kreatívne myslenie a preto sme v Ateliéry voľnej tvorby, založili výtvarný program "Tvorivá dielnička".

Keramikáreň

Súčasťou Ateliéru voľnej tvorby je aj naša keramická dielňa s názvom Keramikáreň. Je to otvorený ateliér keramiky, pre každého koho zlákala tvorba s hlinou. V rámci našej dielne organizujeme kurzy voľného modelovania a točenia na hrnčiarskom kruhu. Modelovanie a točenie na kruhu je veľmi uvoľňujúca a relaxačná činnosť. Je to príležitosť zastaviť sa, naplno prežiť prítomný okamih a zároveň sa aj niečo nové naučiť. Pod vedením lektorky sa budete zoznamovať s rôznymi technikami výroby keramiky, postupne si prejdete celým procesom vzniku keramického výrobku. Keramika je alchýmia, ktorá nikdy neprestane prekvapovať svojimi možnosťami, budeme sa tešiť na možnosť, objavovať jej tajomstvá spolu s Vami.

"Tvorbu je možno chápať ako seba objavovanie, tiché pozorovanie a vnútornú komunikáciu so svetom.Môže byť formou psychohygieny, ktorá ale nenastáva pri tvorbe vždy. Je to synergia nadobudnutých zručností, uvoľnenej mysle a ochoty nechať sa viesť. Je ťažké tento moment opísať. Je to chvíľa, keď nás úplne pohltí to čo práve robíme. Je to hypnóza hry a úprimné, pravdivé stretnutie sa so sebou samým. S naším talentom, nedostatkami, obavami, radosťou a nekonečnou dávkou satisfakcie."

Čo od nás môžeš očakávať:

 • príjemné a tvorivé prostredie, možnosť rozvoja vašich schopností, v inšpiratívnych priestoroch nášho ateliéru
 • odbornosť a kvalita výučby, akademicky vzdelaní lektori
 • individuálny prístup, je dôležitým faktorom pri napredovaní, pretože každý z nás je jedinečný
 • získaš cenné vedomosti v oblasti výtvarnej tvorby (kompozičné a perspektívne vnímanie priestoru, budovanie zátišia prostredníctvom základných geometrických tvarov, základy figurálnej kresby a anatómie. Spoločne si prejdeme základnou analýzou farieb, postupne si osvojíš rôzne maliarske techniky.)
 • naše kurzy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov, takže sa nie je čoho obávať
 • zázemie plne zariadeného, funkčného ateliéru
 • flexibilný rozvrh, výučbu nastavujeme individuálne, podľa vašich potrieb, cieľov a zamerania

Lektori

Mgr. art. Nikola Ferenczová

Vášeň k umeniu a tvorbe som cítila odjakživa. S veľkou radosťou kráčam touto cestou a najviac ma zlákala práca s hlinou a farbou, ktorých prepojenie ma priviedlo k umeleckej a úžitkovej keramike. Vo svojej voľnej tvorbe sa venujem aj maľbe, kresbe a iným médiám. Študovala som na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v ateliéri Voľného figurálneho prejavu. V priebehu bakalárskeho štúdia som absolvovala študijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, odbor Pracownia Podstaw Rzeźby u prof. Jána Szczypka. Už počas štúdia som pracovala ako asistentka výtvarných kurzov pre verejnosť, vo Výtvarnom ateliéri Malování a kreslení v Prahe. Po ukončení magisterského štúdia som sa ďalej vzdelávala v dielni Keramika srdcem, v Prahe.

Bavia ma experimenty s rôznymi materiálmi, technikami a hľadanie nových možností v tvorbe. Moje nadobudnuté znalosti a zručnosti Vám s radosťou odovzdám!

Teším sa na Vás a našu spoločnú tvorivú energiu.

Mgr.art. Róbert Nilsen 

Študoval som priemyselný dizajn na jednej z troch najstarších umeleckých stredných škôl na Slovensku, ŠÚV v Kremnici. Na vysokej škole som prešiel k menej špecifickému zameraniu, v ateliéry voľného figurálneho prejavu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvoval som študijnú stáž v talianskom Neapole na Accademia di belle arti a pracovnú stáž, ako lektor v ateliéry Malování Kreslení v Prahe. Okrem iného som pracoval aj na tvorbe filmových kulís a kostýmov v Prahe.

Venujem sa figurálnemu sochárstvu, reliéfu, kresbe a príležitostne aj maľbe, ktorú aktuálne prenášam do digitálnej sféry. Tvorím voľnú a úžitkovú keramiku a snažím sa presadiť aj ako Ilustrátor a Concept-artista. Svoju záľubu v umeleckej tvorbe som objavil, možno trochu netradične, náhle a impulzívne, no od toho momentu som sa jej už nedokázal vzdať. Sprevádza ma každým dňom, predstavuje nové vzrušujúce obzory a vytvára stále nové možnosti. Je to nekončiaci proces, náročný a nádherný a vždy, u každého veľmi jedinečný a vzácny. Je to cesta objavov, spoznávania a osobnostného rozvoja.

Každý z nás má potenciál byť jedinečným a úchvatným tvorcom, len nie každý tvorí a to je obrovská škoda pre nás všetkých, pretože to čo nevytvoríte práve vy, to jednoducho nebude vytvorené nikdy! 


Tvorba na zákazku, v intermediálnych presahoch, s nevšedným, autorským prístupom.

Venujeme sa širokému spektru umeleckých činností a naše ateliéry, nie len v Rozkvet Gallery, ponúkajú možnosť vytvorenia úžitkových, aj umeleckých predmetov a produktov. V našich možnostiach je schopnosť realizácie komorných sôch a malej plastiky, sochárskych objektov, rôznych druhov keramiky, ako aj klasickej, či digitálnej maľby a kresby.

Tvorivá dielnička

Výtvarný kurz pre deti

Hravá, tvorivá činnosť prináša deťom radosť, podporuje ich rozvoj, kreatívne myslenie a preto sme v Ateliéry voľnej tvorby, založili výtvarný program "Tvorivá dielnička". Vaše detičky u nás získajú novú skúsenosť a prostredníctvom vlastného, intuitívneho, hravého experimentovania sa oboznámia so základnými technikami maľby, kresby alebo modelovania. Podporujeme rozvoj dieťaťa v oblasti, ktorá ho prirodzene zaujíma a preto si vaše dieťa bude mať možnosť tvoriť podľa pripravenej alebo voľnej, a teda svojej vlastnej témy. V Dielničke sme otvorení aj spoločnej aktivite rodičov s deťmi. Takže hravá tvorba môže byť pre vás novým, obohacujúcim, vzájomne stráveným časom. Takáto tvorba v kreatívnom, bezpečnom a rešpektujúcom prostredí, deťom umožňuje rozvíjať nové a zdravé vzťahy a budovať potrebné sociálne kontakty. Výučba sa opiera o prvky Montessori pedagogiky.

"Každé dieťa je jedinečné, tak ako aj jeho výtvarný prejav, nájdenie vlastného rytmu pomáha rozvíjať sebavedomie dieťaťa. Mojou úlohou, ako učiteľky je umožniť dieťaťu naplno rozvíjať svoj potenciál, rešpektovať jeho osobnosť a vlastné tempo. Byť pre neho trpezlivým a láskavým sprievodcom, ktorý mu vhodne zvoleným prístupom umožní prirodzene napredovať."

Mgr. art. Nikola Ferenczová

 • Kde Ateliér voľnej tvorby
 • Ako 4 lekcie / 1 lekcia - 120 min
 • Kedy Utorok, štvrtok, piatok od 17.15 do 19.15
 • Koľko 70 € , všetky pomôcky v cene

Dielnička prebieha v maximálnom počte 11 detí, v závislosti na účasti rodičov pri spoločnej tvorbe. Pre otvorenie kurzu je minimálny počet detí 3. Po dohode sú možné aj individuálne hodiny.

Tešíme sa na Vašich malých umelcov a spoločne strávené chvíle v kruhu priateľov.