Doma

  autor: Šimon Tóth                                                                                                                        vernisáž: 31.1. / utorok / 18:30 hod                                                                                              trvanie výstavy: 1.2. - 1.3. 2023                                                                                                kurátorka: Michaela Šuranská


Výstava Doma prezentuje aktuálny projekt Šimona Tótha. Ústredným motívom projektu je "dom", ktorý v Tóthovej tvorbe figuruje už dlhšiu dobu. Ak by sme si mali vybrať pojem, ktorý dobre vystihuje jeho tvorbu a prístup k umeniu, zvolili by sme slovo výskum. Šimonov prístup je analyzujúci až, takpovediac, nedôverčivý. Voči čomu? Voči maľbe a jej prostriedkom, svojim schopnostiam alebo voči princípu zobrazenia a videnia ako takého? Neustále prehodnocovanie adekvátnosti prostriedkov a ich variovanie vedia Šimona k testovaniu podkladu, povrchu, platnosti motívu a platnosti maliarskeho rukopisu. Tieto elementy spolu s motívom skúma v rôznych spojitostiach, skupenstvách, konvexných a konkávnych formách. Proces a jeho výstupy, akoby podľa nejakej subjektívnej vedeckej metodiky, sú brané v snahe vyhnúť sa uzavretiu problematiky, ktoré by autor považoval za nedostatočné. Nekomfortnou výhodou tohto prístupu je to, že mu nedovolí štylizovať sa do nejakého konkrétneho gestického profilu. Šimonov analytický prístup ústi do maliarskej citlivosti, do farebných a svetelných kvalít a do potreby otestovať aj iné, nemaliarske, materiály, ako symbolický objektový koberec.

Farebnosť, svetelnosť a štruktúra, priestorový pocit malieb, by mohli indikovať, že v mnohých prípadoch ide o maľbu krajiny (krajinomaľbu?). Obraz však iba naznačuje a vyhýba sa jednoznačnému definovaniu. Priestor má metafyzický, "textový" charakter ("vetný"?). Pravdepodobne je dôsledkom toho, že Šimon pracuje s literatúrou a jeho maľby vychádzajú z rozsiahlejších kresebných a textových príprav, z prirodzenej potreby hľadania nielen vhodného vizuálneho jazyka ale aj textovej formulácie vlastných myšlienok a zámerov. Namaľovaniu obrazu predchádza množstvo skicového a konceptuálneho variovania motívov, ich súvislostí. Tento materiál má sám o sebe vizuálne a obsahové kvality. Asi by sa dalo povedať, že Šimonovym východzím, a často cieľovým médiom je kresba, zastúpená aj na tejto výstave.

Vráťme sa však k ústrednému predmetu, k domu. Dom, redukovaný do základných znakov ostáva otvorený obsahom. Šimon chce dať priestor interpretácii diváka. Sám má však v obsahových rovinách jasno. Okrem roviny osobnej jeho výber "domu" pravdepodobne ovplyvnil aj fakt, že tento široký pojem mu poskytuje obrovské pole na uskutočňovanie všetkých analýz, textových a obrazových neukončiteľných hier. Od vrcholnej objektívnosti, cez variáciu detskej kresby či atmosférického hmlistého výjavu pripomínajúceho spomienku. Obsah vystaveného projektu neostáva pri ontologickom uvažovaní o dome. Pridaním jedného písmena, spresnením v názve výstavy - "Doma" - Šimon jasne určil rovinu, v ktorej má výstavu čítať aj divák. Interpretačnú úlohu hrá tiež súčasná globálna politická situácia. Miznúci dom, destabilizácia a vykorenenie sú, bohužiaľ, prítomné. Šimon chápe dom "motív hľadania" alebo "skúmanie prostriedkov osobného zadefinovania sa." Vyjadruje sa o ňom ako o "štartovacej čiare, hodnote, ktorá ovplyvňuje naše fungovanie vo svete. Dom je všetko, je to sen, ilúzia a zároveň realita."

(Michaela Šuranská)Šimon Tóth *1997

je študentom posledného ročníka maľby na Akadémií výtvarných umení v Banskej Bystrici, v ateliéri STARTUP. V rokoch 2019 – 2022 participoval na výstavách (výber) "Edges - Okraje" Young Art Exhibition POKOJE (Palác Hrzánů z Harasova, Praha, ČR), DVA DOMY (Galéria Jula Bindera, Banská Štiavnica, SK), Tvortvortvor, Festival mladého umenia (Sečovce, SK), Rôzne formy fluidity (Rozkvet Gallery, Banská Bystrica, SK), Periférne videnie (Pistoriho palác, Bratislava, SK), Mladá pamäť (Šopa Gallery, Košice, SK).


Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Činnosť Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.