Escape


Adrián Mayer: Escape 
kurátorka: Michaela Šuranská 
trvanie výstavy: 1.5. - 15. 5. 2021


Autorom site-specific projektu Escape je Adrián Mayer (1999), študent 2. ročníka na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Adrián študuje na katedre maľby v ateliéri STARTUP, pod vedením Jána Triašku.

Escape je ,,objektovou" a zvukovou inštaláciou. Keďže sa jedná o prácu angažovaného charakteru, ktorá reflektuje ,,najaktuálnejšiu" súčasnosť a ktorej zámerom je z každého okoloidúceho urobiť potenciálneho diváka, jej umiestnenie vo verejnom priestore je kľúčové.

Forma inštalácie vytvára priamy odkaz. Divák vidí na jednej strane svedectvo mladého človeka, študenta vizuálneho umenia, ktorý bol, ako všetci študenti, odrezaný od prostredia školského ateliéru a od tvorivého prostredia tvoreného ľuďmi- spolužiakmi, vyučujúcimi a prenášajúcimi, a ktorý, sa k aktuálnej realite vyjadril prostredníctvom jazyka vizuálneho umenia. Dlhodobá absencia tvorivého prostredia, je možno ešte problematickejšia a náročnejšia než nedostatok štvorcových metrov pre vznik umeleckej realizácie.

Na druhej strane Escape odráža kolektívnu úzkosť. Použitie leitmotívu, známeho z kinematografie, najmä z animovaných filmov, v spojení s materiálom indikujúcim telesnosť a intimitu civilného interiéru vytvára univerzálny symbol. Týmto spôsobom je Escape nielen subjektívnou výpoveďou ale aj dielom podávajúcim svedectvo o celkovom dopade pandémie Covid 19 na psychiku ľudí, teda o pocite túžby po úniku. Môže sa jednať o pomyselný ale aj fyzický úniku z krízy, z chaosu, z prostredia dezinformácií, z nebezpečenstva, zo stereotypu, z interiéru, z vlastného príbytku.

Napriek tomu všetkému nás Adriánova inštalácia na fasáde galérie pozýva a nabáda zaujímať sa o umenie, o galérie a iné miesta prezentujúce kultúru. Pozitívny odkaz je evidentný: forma lana zviazaného z jednotlivých článkov okrem úniku symbolizuje najmä ľudskú súdržnosť, nevyhnutnú vlastnosť vlastnú ľudskému druhu, ktorá jediná môže viesť k vytúženej slobode.

Michaela Šuranská


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.