Lucia Dunajová: Filister dnes a navždy

Lucia Dunajová: Filister dnes a navždy
koordinátorka: Magdaléna Masárová
trvanie výstavy: 19.10.-19.11. 2021


Lucia Dunajová (*1996, Liptovský Mikuláš) bakalársky stupeň ukončila na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku. Už tu rozvíjala témy týkajúce sa človeka a jeho charakteru. Začala s akousi karikatúrou ľudskej figúry, ktorú umiestňovala do monochrómneho tmavého pozadia. Po nástupe do 4. ateliéru na VŠVU v Bratislave k prof. Ivanovi Csudaiovi Lucia figúru ešte viac štylizuje, až do jednoduchých foriem, ktoré už len odkazujú na kedysi zreteľné časti ľudského tela. Vytvorila cyklus prác     s názvom "Filisterské jadrá." Z názvu (filisterský - obmedzený, s plytkým životným cieľom) možno vyčítať, že rieši to, s čím je dennodenne konfrontovaná. Človeka odsúdila po mentálnej aj fyzickej stránke. Slaboduchosť, plytkosť, naivita, nevzdelanosť, ale aj životné priority ľudí z okolia, výrazne sa odlišujúce od jej vlastných, stláča do abstrahovaných foriem, pripomínajúcich mikrobiálne tvory. Čiže niečo živé, no predsa bez mozgu.

Na výstave prezentuje aj svoje skice, ktoré monitorujú jej cestu k výsledným formám objavujúcim sa na plátnach na ráme. Tento proces je rovnako dôležitý a samotné návrhy sú tak plnohodnotným dielom.

Magdaléna Masárová


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia