INÉQUALITY

Inéquality

Monika Hurajová, Kristína Kerekešová, Ivana Ľachová, Terézia Nunhardtová, Alexandra Pradidová, Petra Rubešová, Michaela Štieberová

kurátor: Michael Luzsicza

Vernisáž: 4.9. o 18:00 hod

Trvanie: 5.10. - 30.11. 2022

Ateliér strop / Kvetáreň / Námestie SNP 9/9, Banská Bystrica

Rozkvet Gallery & Kvetáreň

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Projekt s dvojjazyčným názvom Iné kvality / Inequality si kladie za cieľ zmapovať koncept odlišnosti a zároveň príbuznosti v tvorbe vybraných autoriek. Ide aj o konkrétne zameranie na tému nerovnosti v spoločenských situáciách prostredníctvom vlastného tela ako zároveň jasný kritický postoj voči tabuizovaniu intimity. Vystavujúcimi autorkami sú študentky z ateliéru STARTUP z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava predstavuje možné parallely v ich tvorbe, pracujú v médiu maľby, kresby a videa. Sedem autoriek nám predstaví svôj vnútorný pohľad na problematiky, ktoré sa v spoločnosti stále znova opakujú a nie sú nikdy definitívne ukončené. Ide o tabuizované témy sexuality, nahoty, tela, telesnosti, nerovnosti a odhaľujú tak tenké hranice medzi súkromným a verejným ako aj medzi vážnosťou a hrou.

Monika Hurajová sa vo svojej súčasnej tvorbe zameriava v rámci svojich figurálnych kompozícií na svetlo a tieň. Mapovanie svetelných nuansov a ich vplyv na jej fyzické telo má v jej tvorbe značný spirituálny charakter pričom autorka toto gesto berie ako prežívanie v prítomnosti s meditatívnym nádychom. Jej diela s názvami Uväznená a Bez dychu odkazujú na fyzické a psychické bariéry, ktoré si ľudia okolo seba vytvárame, vo svojej podstate môžu pateticky symbolizovať aj smrť či narodenie človeka. Jej maliarsky prístup vychádza z luminizmu, ktorý sa prejavil na našom území na prelome 19. a 20 storočia pričom ho Monika obohacuje svojim súčasným autorským pristupom.

Citlivú prácu s technikou akvarelu využívaKristína Kerekešováv jej sérii obrazov s názvom Intimita, upriamuje svoj pohľad na dotyky ženského tela, pričom nie je úplne jasné kto sa dotýka, vieme ale s istotou povedať, že atmosféra navodzuje erotické konotácie. Vo videách s názvom Masky I. a II. sa snaží obrátiť svoju pozornosť na svoje vnútro a to ako sa preráža na vonok pomocou ega. Kristína sa tak snaží vizualizovať "masky" teda v tomto prípade nečisté úmysli ľudí. Paralelne sa zameriava aj na nanášanie týchto masiek na svoju tvár, opakované nanášanie a zmývanie "špiny" ako nekončiaci cyklus premeny a navrátenia ale aj regresie a progresie.

Terézia Nunhardtová svoje dielo s názvom Emocionálne puto rozdeľuje do dvoch súvisiacich participatívnych linii. V prvej línií jej ide o subjektívny pohľad na jej vzťah s priateľom a vyjadrenie rovnosti, nerovnosti, harmónie a disharmónie ich emocionálneho puta pričom pri druhej významovej rovine reliéfu vyzíva diváka aby zasiahol do jej diela a mohol sa vcítiť a zamyslieť sa nad vlastnými vzťahmi a minulými partnermi. Pomocou jednoduchého gesta zviazania a odviazania vlny chce v divákovi navodiť určité oslobodenie sa od minulosti a prijatie nového smerovania za láskou. Vo svojej maliarskej tvorbe skúmala okamih náklonnosti medzi dvoma osobami, preveruje ho v spojitosti s psychofyziologickou dynamikou prežívaného okamihu. Vychádza popri tom z termovíznych snímok, ktoré zachytávajú teplotu tela pre lepšie zachytenie stavu, v ktorom sa nachádzame počas bozkávania.

Hlavným východiskovým bodom v tvorbeAlexandry Pradidovejje jej vlastná telenosť. V sérii s názvom Naše ženy ju autorka využíva v kontexte podmieneného pohľadu diváka na ženy. Nahota pre ňu predstavuje niečo čo je v súčasnosti stále považované ako tabu. Jemným gestom zakrýva namaľované obnažené telá a zároveň ponúka tak divákom možnosť jej odkrytia, vyjadruje tak svoj postoj k tejto problematike veľmi senzibilne. Séria s názvom Od jednoduchosti k detailom pozostáva z množstva menších diel, ktoré vznikli v rámci hľadania rôznych spôsobov zobrazenia a štylizácie ženských vlasov, v médiu tušovej maľby. Na oko príjemne pôsobiace diela, môžu skrývať aj v celku komplexnejšiu myšlienku viazania sa spájania ako metaforu na cestu autorky a plynutie života ako takého.

Ivana Ľachovávo svojej sérii obrazov s názvom Its feeding time! pracuje s témou mladých nerozvážnych žien, domáhajúcich sa po mužskej pozornosti, rozosielaním vlastných lascívnych fotografii. Dáva tak do pozornosti práve ženy, ktorých meno je na internete častokrát poškodené, a ich intímne fotografie zneužité. Otvára novodobý problém narúšania intimity jednotlivcov pomocou sociálnych sietí, ktorý sa nechajú uniesť lichôtkami, poprípade finančnou odmenou. Ivana zámerne pracuje so živelnou ale zároveň naivne pôsobiacou maľbou, vytvára tak štavnatú scénu plnú erotických odkazov.

Petra Rubešová v jej diele s názvom sxv pracuje s fenoménom cosplayu, ktorá sa pôvodne rozšírila z Japonska ako zábavná činnosť spočívajúca v obliekaní sa do kostýmov postáv z anime, mangy ci videohry. Tento súčasný trend je častokrát verejne prezentovaný na podujatiach alebo anime/manga konvenciach. Petra pracuje nielen s jej verejnou ale zároveň aj s jej intímnou stránkou snaží sa hľadať rozdiely medzi nimi a určuje jej fiktívne hranice. Súkromnú a verejnú tému otvára pomocou zobrazovania seba v priestoroch mimo svojho ateliéru. Snaží sa zachytiť ženskú figúru v cosplayi v jej prvotnej intímnej podobe a zároveň poukázať tým na stieranie hranic svojej osobnej identity.

Vo svojej sérii malieb s názvom Masky pracuje Michaela Štieberová so psychickým telom spoločnosti, ktorá sa stavia proti jednotlivcovi. Skúma hranice toho čo všetko môže ešte niesť pôvodný význam masky. Jej maľby nesú záhadný podtón, a výjavy masiek spĺňajú svoj pôvodný účel, ktorý slúži na zahalenie identity nositeľa. Vo videoprojekcii s názvom Zakrývanie identity autorka kritizuje konzumnú spoločnosť a ukazuje jej vplyv na stratu identity jednotlivca. V jej maľbe s názvom Katarzia autorka nadväzuje na jej videoprojekciu, kde sa snaží tieto vplyvy okolia následným uvedomovanim si odbúravať. Pojem katarzia v tomto prípade možno chápať ako dosahovanie stavu seba očisty od vonkajších vplyvov.

Michael Luzsicza

Výstavný program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Ďakujeme.