KLÁŠTOR OPENING

Kláštor Opening je odborno-vzdelávací workshop v oblasti vizuálneho umenia. Fyzicky a ideovo je projekt koncipovaný do priestorov Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických Baniach a využíva stratégiu site-specific. 

Viac o projekte tu

Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia