ONG NAMO

autorka: Kristína Kerekešová
vernisáž: 
26.3. / utorok / o 19:00 hod.
trvanie výstavy: 27.3. - 20.4. 2024
kurátor: Jakub Mlynarčík
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


"ONG NAMO" je výstava intermediálnej umelkyne najmladšej generácie Kristíny Kerekešovej v Rozkvet Gallery. Kristína Kerekešová vo svojom experimentálnom bádaní rieši témy spojené ezoterikou a antropozofiou. Interpretuje metafyzické procesy (pohyb a vývoj aury), vytvára meditatívne priestory. Kristína študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri STARTUP.

Expozíciu otvára projekcia prúdu energie, ktorá sa vyliala z akejkoľvek formy. Pri predošlých štúdiách aury sa Kristína snažila vložiť prúd do rámcov tela, neskôr merkaby. Avšak z nich energia prirozene expandovala. Energetický prúd autorka oslobodila od formy a tak sa vylieva po priestore. Je ohraničený iba stenami galérie.

Energetické žiariče, uzly nahromadenej energie k sebe privolávajú diváka aby z nich nasal život. Žiariče majú naturálnu podobu koreňovitých útvarov, v ktorých putujú živiny. Pletivá sú vytvorené hačkovaním priadzí z niekoľkých druhov textílií. Autorka ich v procese tvorenia fázovo batikovala, aby dosiahla farebné prepojenie s farbami čakier.

Pri tvorbe merkaby sa autorka vyjadrila:"Chcem vycibriť svoju myseľ do geometrickej rovnováhy. Využiť jingovú a jangovú energiu rovnako. Čerpať rovnako z oboch pyramíd". Je centrálnym objektom druhej miestnosti. Spojenie dvoch pyramíd značí rovnováhu medzi mužským a ženským princípom. Harmóniu živlov. Okrem drevenej kostry, je objekt prevažne textilný. Vo svojom procese Kerekešová skúma taktiež moment slobody. Sústredí sa na rytmický meditatívny pohyb hačkovania. Aby v dielach zanechala pocit slobody využíva prístup free crochetingu. Pri taktomto postupe vznikli aj nuansy, ktoré sa v tradičnom hačkovaní považujú za chyby. Pohyb hačkovania je mimoriadne unikátny. Dokáže ho pochopiť iba ľudská myseľ. Doteraz nevznikol stroj, ktorý by dokázal tento pohyb napodobniť. Existujú stroje na pletenie, tie však nevedia vytvoriť priečne retiazky, hlavné atribúty tejto techniky. Preto je hačkovanie tak krásne ľudské.

Názov výstavy pochádza z mantry používanej v kundaliny jóge: "ONG NAMO GURU DEV NAMO ". Klaniam sa jemnej božskej múdrosti, božškému učiteľovi v sebe. Autorka nás navádza späť do svojho vnútra a umožňuje nám nájsť všetky odpovede, ktoré hľadáme.

Jakub Mlynarčík


Kristína Kerekešová *2001

študuje na Akadémií Umení v Banskej Bystrici, v ateliéri STARTUP pod vedením doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD. Popri štúdiu absolvovala niekoľko študijných pobytov, v roku 2022 na Universidad Miguel Hernández de Elche - facultad de bellas artes (Altea, Španielsko), v 2023 na Akademii sztuk pięknych Warszawa (Varšava, Poľsko). Kristína vytvára umenie, v ktorom sprostredkúva divákovi spirituálne témy za pomoci učení z ezoteriky, antropozofie, jógy a východnej filozofie. Vo svojich dielach využíva kombináciu textilných techník (tkanie, batika, hačkovanie), spolu s maľbou, digitálnou maľbou a animáciou. Tvorba Kerekešovej bola prezentovaná na sólo a skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí: "Svetlá Duše" 2023 (KC Kláštor Rožňava, Slovensko), "7 Lights and Beauty of Nature" 2023(Altea, Španieslko), Festival súčasného umenia TVOR 2022, 2023 (Sečovce, Slovensko), "Iné quality" 2021(Banská Bystrica, Slovensko), Park Camp 2021 (Trebišov, Slovensko), Spomienky na prítomnosť, Hájovňa Červená studňa 2023 (Banská Štiavnica, Slovensko), Wystawa semestralna studentow Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej 2024 (Varšava, Poľsko), Tichý svedkovia Gotiky na Gemeri 2023 (Rožňava, Slovensko).

Výstava bola do programu galérie vybraná na základe otvorenej výzvy na prihlasovanie výstavných projektov v roku 2025. Projekty vyberá galerijná rada v zložení: Lucia Miklošková, Nina Vrbanová, Marianna Brinzová, Štefan Balázs, Michaela Šuranská.


Výstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

foto: Ema Kassay