Krehké spojenia

autorka: Tereza Antolová
vernisáž: 
23.4. / utorok / o 19:00 hod.
trvanie výstavy: 24.4. - 25.5. 2024
kurátorka: Magdaléna Masárová
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


Autorka Tereza Antolová je zručnou sochárkou, ktorá ovláda študijnú figurú od jej výstavby až po presvedčivý výraz. V jej tvorbe je dôležitým aspektom materiál ako taký a ručná až telesná práca s ním - dotyk priamo s hmotou, najčastejšie s hlinou, je kontempláciou - niečím vyšším, transcendentným. Všetko svetské sa stáva nižším. Názov Krehké spojenia rozvíja na jednej strane pocit reálnej krehkosti vďaka použitým materiálom, ale taktiež pojednáva o vnútorných vzájomných vzťahoch, zviazanosti s niekým či niečím, čo je rovnako ľahko narušiteľné, jemné.

Modelované fragmenty - proporčne manipulované časti nôh, časti rúk, zmenšená vertikálna figúra dievčaťa, vyjadrujú cez nevinnosť a odovzdanosť mladého človeka, aj jeho zraniteľnosť či bezmocnosť. Práve tu zohráva úlohu aj biela sadra, ktorá symbolicky znázorňuje jeho čistotu a krehkosť a keramika, hlina či liatina komunikujúca s prostredím, prepájajúca človeka s prírodou.

Leitmotívom je spojenie samotnej autorky "krajiny vo mne a mimo mňa" so zemou, s pôdou, s hlinou z rodného Liptovského Mikuláša, ktorú si preváža do ateliéru v Banskej Bystrici, kde s ňou pracuje. Otvára tému domova a domoviny, ktorá nemusí byť automaticky pekným a ideálnym miestom, je to dejisko, ktoré človeka formuje pozitívne aj negatívne, zažíva rôzne vplyvy a vzťahy, ktoré kreujú osobnosť človeka, ale aj samotnú krajinu (a jej vnímanie) okolo neho. Tereza Antolová hľadá domov cez tvorbu, cez spojenie sa so zemou, doslovne. Pracuje s ňou ako s pamäťou - je to hmota nasiaknutá minulosťou, má schopnosť uchovávať. Je to lono, z ktorého sa všetko rodí, vďaka ktorému žije, a vracia sa do nej. Ako kolobeh života, neustály cyklus. Zem - pôda - hlina - domov. 

Magdaléna Masárová


Tereza Antolová 

aktuálne študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení, katedra sochárstva a priestorovej tvorby. Má za sebou samostatnú výstavu Situačný fragment (Galéria 19 v Bratislave), zúčastnila sa sympózia Prameň pôvodu (Kúpele Sliač). Od 17.4. 2024 vystavuje v rámci skupinovej výstavy SAPERE AUDE - ODVÁŽIŤ SA VEDIEŤ - DARE TO KNOW (Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici). Vzdelanie si rozšírila v rámci programu Erasmus+ na Akademii výtvarných umění v Prahe v Ateliéri figurální sochy a medaile. Pracuje ako asistentka na keramických kurzoch v Keraminárni v Banskej Bystrici, ako lektorka sa zúčastňuje na detskom keramickom tábore a je tiež trénerka detí v Klube alpského lyžovania v Jasnej.

Výstava bola do programu galérie vybraná na základe otvorenej výzvy na prihlasovanie výstavných projektov v roku 2025. Projekty vyberá galerijná rada v zložení: Lucia Miklošková, Nina Vrbanová, Marianna Brinzová, Štefan Balázs, Michaela Šuranská

Výstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

foto: Michaela Šuranská