Kvet-ináč


Gabriela Birošová: Kvet-ináč
kurátorka: Magdaléna Masárová 
Technický support: Jakub Cmarko 
Trvanie výstavy: 26. 8. - 16. 9. 2021


KVET-INA 

KVETY-NA 

KVETNÁ 

KVET 

VETA INÁ 

TÁ 

Slovenčina je najširším playgroundom na ktorom autorsky trávim čas. Verbálna rovina reči a jazyka je neopísateľne popisným priestorom, kde sa medzi riadkami toho skrýva viac, než je vidno. Písanie je seba-objavujúci proces-progres hľadania. Niekedy nájdem odpovede na otázky o ktorých som ani netušila že si ich kladiem. Slová konkretizujú bazálnu rovinu prežívania a cítenia - "cituácie". Môj obľúbený poet Ondruš Šimpe napísal - "situácia, ktorú človek vníma cez emócie je cituácia." Výstava o kvetnatosti inakostí a vnútornom svete je public therapy. 

Pozývam Vás na collective therapy - na reinterpretáciu "cituácií" i "shituácií" každodennosti. Výstava vznikla v spolupráci s Kvetúlkom. Kvetúlok je útulkom pre rastliny, o ktoré sa s vášňou starajú nadšenci. Vytvorili bezpečný priestor, kde sú uložené všetky zachránené aj revitalizované kúsky. 16.9. o 18:00 si môže na finisáž prísť adaptovať rastlinu, ku ktorej Vám "kvetulkáči "vystavia adopčný list. 

Špeciálne poďakovanie pre: Veroniku Knišovú - za dlhoročnú podporu tvorby a gramatickú korekciu Evu Švecovú - za technický know how transferu a láskavý prístup Martina Bízika - za poster a podporu.

Gabriela Birošová


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.