MATKY, POZOROVATELKY

MATKY, POZOROVATELKY 

Eva Töröková / Veronika Valašťanová 

Kurátor: Magdaléna Masárová

Trvanie výstavy: 8.6.2022 - 24.7.2022

Výstava Matky pozorovateľky je spojením dvoch autoriek. Obe študovali v jednom ateliéri na AU v BB. Napriek spoločnej téme "matiek" každá je pozorovateľkou trochu iného "sveta", každá naň nahliada z iného zorného uhľa. Eva Törok v súčasnej tvorbe zobrazuje fragmenty svojho, mohlo by sa zdať, obyčajného života. Mapuje bezprostredné prostredie okolo seba - svoje dieťa, otca dieťaťa a svoju mamu. To, že sa stala matkou vníma ako posvätné. Cez maľbu, ktorá miestami stavia na objeme prechádza až do určitej skicovitosti liniek. Výsledkom je vizuálna nedokončenosť obrazov, ktorá obsahovo vypovedá o otvorenosti zachytených útržkov jej súčasného života. Rozpráva nám vnútorný príbeh materstva, to ako sa dieťa rýchlo vyvíja, ako sa mení ona sama a jej pozorovanie a vnímanie je zrazu iné. Načrtáva aj tému spoločenského konformného správania sa a tlaku na dieťa, ktoré je okamžite po narodení "hodené" do rozvírenej vody konzumnej spoločnosti, ktorá sa ho snaží formovať k jednotnému (správnemu?) obrazu.  

Kým Eva mapuje najmä osobný mikrosvet, Veronika Valašťanová pozoruje a nahliada na dianie okolo seba cez vonkajší objektív. V jej tvorbe zachytáva dobu v ktorej žije, samozrejme nedá sa k tomu pristupovať bez toho, že by nám v obrazoch neponúkla časť seba. Maľby sú akýmsi mementom všetkým udalostí za posledný čas. Je to jej individuálna výpoveď, neutíchajúca snaha reflektovať expanziu a prílišné ľudské zásahy do prírodného ekosystému. Pracuje najmä s krajinou, až s akousi magickosťou hmlovín, do ktorej ju zahaľuje, no zároveň v nej môžeme objaviť fragmenty postáv ľudí či zvierat. Pracuje aj s podmieneným pohľadom, ktorý znásobuje - my sa pozeráme na obraz, postavy v obraze sa pozerajú na nás a zároveň sú zozadu sledované. Oči po obraze krúžia a ponúkajú možnosť zamyslieť sa nad tým, kto je tu subjekt a kto objekt pozorovaného. Táto hra nabáda k hlbším úvahám o tom, kam až siaha naša impertinentnosť, kde sú hranice nášho pôsobenia. Autorkine diela sa zamýšľajú aj nad našim vlastným priestorom vymedzeným súkromnou alebo verejnou sférou.

Napriek či naprieč rozdielom je pri matkách pozorovateľkách jasný spoločný odkaz - pokúsiť sa vytvoriť čo najlepší životný priestor, vytvárať láskavé prostredie pre svoje deti, a to aj vďaka osobitému apelu v maliarskom prejave. 

Eva Töröková (*1993, Banská Bystrica) je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde navštevovala ateliér Klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku. V roku 2019 bola finalistkou 14.ročníka súťaže VÚB Maľba. Žije, tvorí, učí a reštauruje v Neninciach, ako sa sama charakterizuje je maliarkou a matkou. Primárne čerpala z teologických, psychologických či filozofických vied. V súčasnosti sa venuje aj téme rodiny. Mapuje rolu matky svojho vlastného syna, vzťahy s nevlastnými deťmi a aj vnúčatami. Otvára otázky úplnej rodiny a potreby(?) manželstva pred narodením dieťaťa. 

Veronika Valašťanová (*1988, Banská Bystrica). Študovala na Technickej univerzite v Košiciach a na Akadémii umení v Banskej Bystrici, rovnako v ateliéri Klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku. Jej tvorba je reflexiou aktuálnych spoločenských problémov a zároveň je osobnou výpoveďou bezmocnosti individuálnych snáh v procese globalizácie. Prostredníctvom až magickej krajinomaľby, ktorá nie je len akousi estetickou kulisou, ale kritickým vyobrazením súčasného ekologického stavu upozorňuje na prílišnú ľudskú expanziu do prírodného ekosystému. Autorka žije a tvorí v Banskej Bystrici. 

Magdaléna Masárová 

Program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.