Mindscape Mentalmap

autorka: Lucia Jarotta
vernisáž: 14.7. / piatok / 17:00 hod
trvanie výstavy: 15.7. – 30.8. 2023
kurátorka: Michaela Šuranská                                                                                                                    


S maliarskou tvorbou Lucie Jarotta sa verejnosť oboznámila už dávnejšie. Snáď najviac ju charakterizujú dynamické obrazové kompozície balansujúce na pomedziach abstrakcie a reality, situácie odohrávajúce sa v neznámych dimenziách, možno iných galaxiách, zemských mikrosvetoch či v psychologickej krajine človeka. Luciine maľby sú typické výraznou farebnosťou, geometricky definovanou plochou, hrou             s variovaním mäkkého a ostrého, neurčitého a konkrétneho, blízkeho a vzdialeného. To všetko na hladkej ploche plátna, často veľkorysých rozmerov, v precíznom prevedení s jasne definovanými pravidlami určujúcimi život levitujúcich tvarosloví. Projekt Mindscape Mentalmap nadväzuje na Luciinu doterajšiu tvorbu, ale jeho charakter a proces vzniku je v niečom odlišný, komornejší a viac intímny. Nejde len o zmenu formátu, ale aj prístupu a materiálu. Voči systematickej a pomaly budovanej kompozícii na plátne (v porovnaní s papierovou kolážou) sem vstupuje hravé "domáce" laborovanie, papierová koláž a prvok náhody.

Hlavnou časťou výstavy je séria papierových koláží. Lucia v nich komponuje niekoľko opakujúcich sa hlavných figurantov, tvaroslovia, ktoré poznáme z jej doterajšej tvorby – "pravidelné aj nepravidelné mnohosteny a štruktúry, ktoré sú z nich zložené". Vytvára ich v počítači ako digitálne maľby, tlačí na papier a vystrihuje, aby sa stali figúrami v skladanej koláži. Možno po prvýkrát drží elementy, ktoré využíva v maľbách, v rukách, ako hotové predmety, hoci dvojdimenzionálne, ale hmotné, hotové               k slobodnému komponovaniu, preskupovaniu a variovaniu. Tvorba diela sa tak presúva z maliarskeho stojanu na kuchynský stôl.                                                                                                                 Odľahčenosť papiera (v porovnaní s napnutým plátnom) prináša potrebu zapojiť aspekt tekutosti              a náhody. Preto Lucia používa akvarelovú škvrnu a vzdušný rozptýlený priestor, ktorý pri tom vzniká, odkazuje na myšlienku projektu – mentálnu krajinu, priestor mysle konštruovaný obrazmi, aké myseľ zaznamenáva, archivuje a v zvláštnych kontextoch navracia späť.                                                      Súčasťou výstavy je aj niekoľko menších plátien kombinujúcich maľbu s kolážou. Znázorňujú priestorové "novotvary" – "geometrické" objekty vyskladané z plôch, ktoré sú akoby novými autorskými prírastkami vo "svete objektov."

Lucia sa v sérii zaoberá témami, ktoré sleduje dlhodobo. Skúma kompozíciu, rytmus, pôsobenie farieb, dynamiku, kontrast a i. Maľba je pre ňu vizualizáciou abstraktných princípov týkajúcich sa ľudskej mysle či hmatateľných a viditeľných geologických procesov, sveta minerálov, levitácie a vesmíru. V projekte tiež používa motív kultúrneho archetypu – dom, hoci oslobodený od klasických konotácií. Zaujíma ju, ako narábať s maliarskymi prostriedkami a ako na základe toho obraz komunikuje s divákom na pocitovej či intelektuálnej úrovni.                                                                                                                                    Dôležitým aspektom malieb je otvorená interpretácia, ale nie v zmysle dôsledného detekovania symbolov, odkazov a referencií na svet či prostredie, v ktorom žijeme. Táto interpretácia spočíva              v nekonečnosti individuálnych asociácií. Rôznorodá atmosféra kolážových mikrosvetov podnecuje predstavivosť. Naša vnímavosť voči svetu nás môže naviesť k tomu, aby sme v nich videli napríklad okamih dňa, záblesk z minulosti, déjà vu, záber z filmu či knihy.

(Michaela Šuranská)


Lucia Jarotta *1991

v roku 2018 absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Ivana Csudaia, akad. mal., bakalársky stupeň ukončila pod vedením prof. Štefana Balázsa, akad. mal. na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Od roku 2020 je študentkou denného štúdia doktorandského stupňa na Fakulte výtvarných umení (AU BB). V štúdiu bude pokračovať na ďalší rok, pretože sa momentálne naplno venuje desaťmesačnej dcérke Sofii.

Lucia sa prioritne zaoberá maľbou, ktorú aj vyštudovala, medzi jej aktivity však patrí aj koncipovanie výstav iných autorov a vedenie odborných kurzov v oblasti vizuálneho umenia v UM, Centre nezávislého vizuálneho umenia, kde je lektorkou.

V roku 2021 získala Cenu Martina Benku a dvakrát, v rokoch 2018 a 2015, bola finalistkou súťaže Maľba roka VÚB. Svoju tvorbu aktívne prezentuje na individuálnych a kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. Medzi jej individuálne výstavy patria napríklad Sedimented time (Galéria FX, Banská Bystrica, 2021), Desaťtisíckrát (Galéria koniareň, Trebišov, 2020), Frolic entities in personal universe (Galéria Čin Čin, Bratislava, 2018), Paralelné územia, výstava spolu s Marekom Jarottom (galéria Prokopka, Praha) a mnohé iné. Zúčastnila sa aj viacerých kolektívnych výstav: Forgotten future (Sporting Club Russafa, Valencia, Španielsko, 2021), Envision, Slovak Art Days in Sofia (Galéria Academia, Sofia, Bulharsko, 2021), Decembrové stop/y (Galéria Čin Čin, Bratislava, 2019), Imago mundi / Luciano Benetton Collection: A look from the bridge. Súčasní umelci zo Slovenska (Galéria Medium, Bratislava, 2018), Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí (GVUO, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava, 2018) a iné. Lucia pochádza zo Zlatých Moraviec. Žije a tvorí v Banskej Bystrici.


Výstavný program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.foto: Michaela Šuranská