Miznutie

autor: Marek Jarotta
vernisáž: 4.4. 2023 / utorok / 16:00 hod
trvanie výstavy:  5.4. - 29.4. 2023
kurátorka: 
Lucia Jarotta                                                                                                                  


Séria najnovších malieb Mareka Jarottu reprezentuje jeho osobný autorský experiment s formálnymi prostriedkami a zároveň akési čiastočné oprostenie sa od dlhodobo spracovávaných tém, medzičlánok, alebo medzikrok pred ďalšími posunmi v tvorbe aj v živote s ňou prepojenom. Tvorba týchto diel bola založená na autorskom hľadaní, nekonečnom laborovaní možností maliarskeho média, pri ktorom bol kľúčový aj samotný proces ako maliarsky výskum. Nejde v nich o jednoznačný koncepčný cieľ, ale o prerod, premenu.

Autor sa zameral na prácu s vrstvami, pričom sa nezaoberal iba tradičným princípom maľby na spôsobe pridávania vrstiev farby, ale naopak, venoval veľkú pozornosť ich odstraňovaniu, či už manuálnemu za pomoci brúsenia, alebo prostredníctvom chemických prípravkov. Vymazávaním tak vznikli v obraze abstraktné plochy, odstránené miesta, ktoré sa stali akýmsi nedopovedaním príbehu, medzerou v jeho rozprávaní, alebo symbolikou jeho časti neuchopenej pamäťou. Odkrývanie hlbších skrytých vrstiev môže symbolizovať psychologickú štruktúru ľudskej mysle, kontakt medzi vedomím a podvedomím.

V eliminovaných plochách obrazu vznikajú nepredmetné štruktúry, často sú plynulo prepojené so štruktúrami v amorfných predmetoch zobrazenia vo zvyšných častiach fragmentárneho obrazu. Táto ambivalentnosť je založená na kauzalite, môže nám podvedome pripomínať vzťah fyzického priestoru s nehmotným, alebo subjektívnosť uloženia spomienky v pamäti, jej postupné miznutie, či naopak vynáranie a tiež emóciu s ňou spojenú. Pocitový aspekt obrazu, ktorý vnímame v kontexte jeho nepredmetného segmentu je stimulom dynamiky ako celku.

Spoločným menovateľom naratívneho elementu v týchto obrazoch je človek v rozpoložení meditatívneho sústredenia, zväčša zaujatý práve prebiehajúcou činnosťou, alebo pohľadom, čiže človek v prepojení so svojim vnútorným svetom. Zobrazované figúry v stave koncentrácie môžu byť akýmsi skrytým autoportrétom, náhľadom do svojho vnútra, introspektívnym spôsobom vysporiadania sa so vlastnými pocitmi vo vzťahu k svojej tvorbe a jej laborovaniu do nových foriem. Niektoré diela vychádzajú z doterajšej tvorby, alebo z automatickej reminiscencie a osobného fotografického materiálu, ktorý pôvodne nevznikol zo zámerom predlohy k maľbe.

(Lucia Jarotta)


Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.                                        Program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

foto: Michaela Šuranská