Odložte svoje bremená ! 


Jakub Cmarko a Magdaléna Masarova: Odložte svoje bremená! 
kurátor: Vlad Yurashko
trvanie výstavy: 5.5. - 13.6.2021


Inštalácia Jakuba Cmarka a Magdalény Masárovej, nám predstavuje 12 vojenských nosidiel, ktoré autori zdedili ako odkaz sovietskej minulosti.                                                                                                                                          Autori prezentujú predmety ako zariadenie na prepravu osôb. Zväčša sa používajú v horizontálnej polohe, ale vo výstavnom priestore sú nosidlá umiestnené "nastojáka". Môžeme pozorovať nielen prezentáciu ready-made, v zmenenej polohe predmetov, môžeme pozorovať akési pandemónium alebo vzburu predmetov, okolo ktorých sa musí divák predierať. Takýto labyrint tiel - nosidiel je navrhnutý tak, aby zadržal diváka, zapojil ho do participatívnej účasti na projekte. Predpokladá sa, že inštalácia bude počas úvodného dňa performatívne doplnená textmi autorovho obsahu, ako aj citátmi filozofov a Svätým písmom. 

Frázy, ktoré Jakub Cmarko a Magdalena Masárová používajú na doplnenie nosidiel podobných človeku, sa začínajú biblickou vetou: "... Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom..." Touto vetou nie je citovaná naša vina. Táto fráza naznačuje absurditu stavu spoločnosti, keď je cirkev oddelená od štátu. Keďže po karanténnych opatreniach spôsobených bojom proti vírusu Covid-19 a blokádou trvajúcou viac ako 6 mesiacov, vláda predovšetkým povolila návštevy kostolov, nie kultúrnych inštitúcií. 

Horlivý prístup umelcov je založený na obavách o modernú spoločnosť a stav, v ktorom sa nachádzajú, odmietajúc uznávať anachronické formy života. Umelci sú prekvapení z voľby politikov v uzamknutej situácii, pretože preukazujú, že sa spoliehajú na emócie, a nie na vedomosti, logiku a intelekt. Vysielajú nespokojnosť, že sekulárny štát si nevyberá umenie so svojimi revolučnými problémami, ale vyberá si príležitosť upokojiť ľudí, aby pomohol politikom zostať pri moci. Umelci dávajú nielen príležitosť považovať nosidlá za antropomorfný objekt, ale tiež každého z nich identifikovať ako obraz jedného z 12 apoštolov. Divákom sa odporúča, aby pozorne nahliadli do nosidiel, aby pocítili vlastnosti fyzickej traumy, ktoré utrpel v dôsledku služby modernému svetu. Jakub Cmarko a Magdaléna Masárová dávajú príležitosť zbaviť sa všetkých možných problémov, ktoré trápia nielen ich, ale aj divákov. Autori pozývajú divákov, aby obavy odeté do slov presunuli ako bremeno z vlastného tela na plátno z nosidiel. Kombináciou textu s obrazom antropomorfnej konfekcie autori vidia, ako je divák oslobodený od pút strachu a ťažkosti života. Jakub Cmarko a Magdaléna Masárová nás nemotivujú k vzbure, motivujú nás k oživeniu ako spoločnosti moderných a svedomitých občanov. 

Vlad Yurashko

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia