OTVORENÁ VÝZVA NA PRIHLASOVANIE VÝSTAVNÝCH PROJEKTOV
DO VÝSTAVNÉHO PLÁNU ROZKVET GALLERY V ROKU 2024
                                                                                                                                                                  Uzávierka žiadostí: 3.10. 2023 o 23:59 hod.

Rozkvet Gallery vyhlasuje otvorenú výzvu na prihlasovanie výstavných projektov. Výzva je určená profesionálnym výtvarným umelcom a umelkyniam, kurátorom a kurátorkám, absolventom a študentom vysokých škôl umeleckého a umenovedného zamerania.
Galéria sa nachádza v priestoroch bývalého Výrobného družstva invalidov – Rozkvet - v meste Banská Bystrica. To určuje jej neštandardnú podobu – okrem dvojice neutrálnych výstavných miestností sa tu nachádza chodba a schodisko - priestory so zvyškami pôvodných interiérových architektonických úprav. 

VÝSTAVNÝ PRIESTOR:
štandardný - A – Galéria ("biela" a "čierna" miestnosť)
väčší - B – Galéria + Chodba č. 1
veľký - C – Galéria + Chodba č. 1 + Chodba č. 2ŽIADOSŤ MUSÍ OBSAHOVAŤ:
a) Popis projektu (max. 1500 znakov), technické parametre a požiadavky
b) vizualizácia projektu
c) informácia o rozsahu galerijného priestoru, v ktorom bude výstava inštalovaná (A / B / C)
d) CV – stručný životopis autora/autorky, kurátora/kurátorky
e) Portfólio vo formáte PDF alebo odkaz na webovú stránku
Preferujeme zdieľanie súborov cez disk, nie cez časovo limitovanú úschovňu (napr. Wetransfer).  

GALÉRIA ZABEZPEČUJE:
a) Autorský honorár a kurátorský honorár bude závisieť od výšky prideleného grantu na rok 2024, rovnako ako úhrada transportu diel.
b) Pomoc pri inštalácií a deinštalácii
d) PR, propagácia, tlačivá
e) vernisáž, občerstvenie
f) ubytovanie 

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: rozkvetgallery2023@gmail.com
Posledný termín odoslania žiadosti je 3. október 2022 o 23:59 hod.
FB: Open Call - Rozkvet Gallery 2024
IG: @rozkvetgallery
Žiadosti posudzuje a víťazné projekty vyberá odborná porota.

Výstavná činnosť Rozkvet Gallery je finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Ďakujeme.


pôdorys galérie a chodby

priestory galérie a chodieb