Open Call

OPEN CALL

Prihlás svoj projekt

do výstavného programu

Rozkvet Gallery.

30. jún 2023

uzávierka žiadostí

_______

Výzva je určené pre študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty výtvarných umení.

semestrálna / bakalárska / magisterská práca

žiadosť musí obsahovať:

*anotáciu (max. 1000 znakov)

*fotografickú dokumentáciu práce

*CV a portfólio (pdf / online / odkaz na školskú databázu diel)

Žiadosti posielajte na adresu rozkvetgallery2023@gmail.com

Predpokladaný termín výstavy: október 2023


Priestorové dispozície