Pokus o posthumánny portrét

autor: Viktor Fuček
vernisáž:  1.2. / utorok / 18:30 hod
trvanie výstavy:  1.2. - 1.3. 2023
kurátorka: Jana Orlová
    


Antropocentrický humanismus a jeho struktury můžeme chápat jako každodenní svět, ve kterém žijeme. Co se stane, když se umělec rozhodne jít nejen za hranu běžného, ale i za bránu lidského? Je možné tvořit v expandovaném poli, do něhož jsou zahrnuty mimo lidské formy, a zůstat přitom člověkem? Ne tak docela. Proto o sobě Viktor Fuček (1977) hovoří jako o šamanovi, tj. jako o tom, kdo se vciťuje do prostředí, navazuje s ním kontakt a z tohoto kontaktu přímo čerpá ve své tvorbě. Umělec se dlouhodobě zabývá experimenty s malbou, přičemž v projektu Pokus o Posthumánny Portrét jde o přesahy do živého umění, performance artu a tance. Pro Fučeka je typická směs poučeného přístupu a intuitivní procesuality, znatelný je též vliv vliv praxe butó.

Na výstavě v galerii Rozkvet pracuje s posthumanistickou koncepci Debry Benity Shaw, která mu slouží jako odrazový můstek k dekonstrukci antropocentrického humanismu. "Maľby budú živými mapami, partitúrami, svojou formou a podstatou spadajúce do expandovaného poľa," říká umělec, který se rozhodl prozkoumat možnosti posthumánní performativity skrze zpochybění idey člověka a jeho normativity. Performance mu umožňuje brát na sebe libovolné podoby a spočinout ve vědomě nepředvídatelném procesu tvorby, který je pro experiment esenciální.

Fučekův přístup se částečně kryje se spirituální odnoží hlubinné ekologie, která usiluje o napojení se na mimo lidské (viz Johna Seed: Myslet jako hora). Jaký může být mimo lidský portrét (člověka)? Napojujeme-li se na animální či rostlinnou podstatu, jdeme vývojově zpět, prozkoumáváme pudy              a instinkty. Expandujeme-li naopak "za" člověka, můžeme se propojit se sluncem, hvězdami, vesmírem. Člověk je předivem nejrůznějších lidských i mimo lidských vztahů. A právě vztahovost je dalším dlouhodobým tématem umělce, který vnímá "priestor ako živú vzťahovú štruktúru". Pokus                        o Posthumánny Portrét je tak přirozenou expanzí Viktorovy interdisciplinární tvorby a průzkumem nových způsobů uměleckého vyjádření.

(Jana Orlová)


Viktor Fuček 

je výtvarník, performer a urbánny šaman, ktorý používa rituál na obnovenie posvätna v zdieľanom prostredí. Na tento účel vytvára performancie, obrazy a inštalácie, v ktorých posúva hranice poznaného a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie problémov súčasnej spoločnosti. Študoval výtvarné umenie na Akadémii výtvarných umění v Prahe, Australian National University v Canberre, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2022 úspešne absolvoval doktorandskom štúdiu na Fakulte Výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zúčastnil sa na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách, napríklad Slavic Applepay (New York, 2023), Perceiving (Com)position (Taiwan, 2022), Prague Biennale (CZ, 2021), The Fortuneteller and Healer (New York, 2019). Momentálne pôsobí ako asistent na Fakulte výtvarých umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a ako výskumník na projekte performatívneho mapovania urbánnych štruktúr na Universität für angewandte Kunst vo Viedni. Je tiež aktívnym členom Public Space Lab v Prahe zameraného na alternatívne prístupy v rámci verejného priestoru.                                                                                                 


Projekt formou štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.                                Činnosť Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

foto: Anrea Laková, Michaela Šuranská