V časopise Art3 sa okrem iného dočítate aj o nás a našich aktivitách 


ConAction

Performatívny projekt je jedno-večernou udalosťou, počas ktorej sa realizovala spoločná performatívna udalosť študentov naprieč Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Pre jeden večer bola vytvorená grafická partitúra, návod pohybu, alebo diagram realizovaný ako nestabilná kresba na podlahe, ktorá sa následne exponenciálne rozšíri prostredníctvom telovej performancie. Priestor a povrch, čas a miesto, dáta a materiály zapísané v partitúre sa prekonfigurujú a znovu prehodnotia úplne novými spôsobmi prostredníctvom matrice "živého", čím sa rozšíria zdieľané skúsenosti, vedomosti a porozumenie. Cieľom je vidieť spoločný priestor ako živú vzťahovú štruktúru, nie ako nemenný konštrukt, ale ako dynamický systém podliehajúci neustálej zmene a aktualizácii. Je to snaha porozumieť komplikovanosti a komplexnosti súčasného sveta. Sme totižto nútení nanovo definovať svoje postavenie vo svete ako jednotlivca aj celej spoločnosti a hľadať riešenia prežitia v dobe ekologického a environmentálneho ohrozenia.

Výsledná akcia bola realizovaná ako spolupráca študentov z FVU Kristína Beneková, Lívia Martvoňová, Andrea Laková, Tereza Rusnáková, Maroš Štuler, Marcela Záchenská, Lucia Večerná, a FDU Diana Khwaja, Juraj Hajnal, Janka Balkova. Grafická partitúra bude vytvorená študentami 4. ročníka na Katedre IDM ako výstup predmetu Kresba a nové média. Prevedená do pohybu bude performermi z oboch fakúlt. Východiskom k pohybovej partitúre, či grafickému diagramu, bola grafická partitúra Milana Adamčiaka "Diamondance", ale aj choreografická práca a záznamy Anni a Lorenca Harlprinovcov.

Výsledný projekt sa uskutočnil 18.6.2021 v priestoroch 365.LABB v rámci Dní mesta Banská Bystrica. 

Z granátového systému podporila Akadémia umení v Banskej Bystrici. 

Autorka textu: Maca Záchenská

Fotografie: Andrea Laková
Na artalk.cz nájdete tlačovú správu o výstave + Terézie Krnáčovej 

tu sa dočítate viac


Autorka textu: Michaela Šuranská 
Projekt z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia