SORROWINGS

SORROWINGS 

LENKA CISÁROVÁ

Kurátor: Michaela Šuranská 

Trvanie výstavy: 5.2. - 25.3. 2022

Sorrowings je najnovším projektom Lenky Cisárovej (*1984). Autorka tu, podobne ako v starších intermediálnych dielach, skúma a reflektuje sociálnu problematiku a ľudskú psychiku, pričom využíva ilúziu a surreálnu estetiku.

Vo fotografickom cykle Sorrowings siaha po zátiší, žánri spájanom s klasickými formami a v súčasnosti aktualizovanom v trende ,,still life". Vizuálne pôsobivé inscenované zátišia tu však nie sú motívom sami o sebe. Sú zároveň priestorom pre uskutočnenie experimentu. Digitálne fotografie pútajú svojou technickou dokonalosťou a ilúziou, na druhej strane znepokojujú dvojznačnosťou toho, čo vlastne zachytávajú. Nachádzame v nich farbami hýriace telá živých organizmov, motýľov a motýlích lariev, vsadené do arteficiálnych mikrosvetov. 

Ohliadnutie sa do minulosti, za inscenovanou fotografiou, nás zavedie do 19. storočia, k ,,piktorialistickej fotografií" alebo k surrealistickej fotografií 30. rokov 20. storočia. Rané fotografické postupy boli často takmer zhodné s maliarskymi. Týkalo sa to aranžovania rekvizít a inscenovania situácií, v ktorých nebolo takmer nič ponechané náhode. Práve napätie vo fotografiách Lenky Cisárovej je spôsobené výrazným kontrastom dvoch prístupov: prvým je systematické konštruovanie obrazového prostredia a druhým experimentálne umiestnenie živého motýľa či jeho larvy. Obrazová konštrukcia sa tu stretáva s prvkom náhody, keďže živočíšny aktér sa aj v umelom prostredí správa podľa vlastnej fyziológie. Autorka, podľa jej slov, vytvára pre živý organizmus podmienky ,,núdzového stavu." Živočíchy vkladá do akejsi náhradnej reality a situáciu prirovnáva k ľudskej izolácie a k strate kontaktu s prirodzeným svetom. S pojmom simulovanej reality korešponduje aj estetika virtuálneho priestoru či reklamy, ktorou sa Cisárovej mikro-environmenty vyznačujú.

Tento experiment však nie je samoúčelný. Vypovedá o nanajvýš aktuálnej problematike, o zmenách s akými sa spoločnosť stretla Bunaea Alcinoe (detail), fotografia, 24 x 36 cm, 2021 s príchodom epidémie Covid - 19. Záležitosti ľudského vnútra sa stali globálnymi. Spoločnosť sa vo svojom zmenenom fungovaní môže cítiť podobne neprirodzene ako autorkini hmyzí aktéri. Vzťah k interiéru a k priestoru ako takému je prehodnocovaný takisto ako známe polarity ,,prírodné a umelé, autentické a simulované, organické a anorganické." Habitat zvieraťa je jasný, ale habitat človeka nie. Ľudia premýšľajú o kapacite a dispozíciách svojho bytu, a koexistovaní s druhými, o vlastnej telesnosti, o nebezpečenstve a permanentnom ohrození. 

Motýľ je sám o sebe tak trochu ,,zátišie vanitas". Dĺžka jeho života symbolizuje dočasnosť. Zároveň však v kresťanskej symbolike predstavuje transformáciu ľudskej duše. ¨

Lenka Cisárová (*1984) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Vystavovala na výstavách "plus mínus XXI" v Dome umenia v Bratislave, "En Face" v Nitrianskej galérii, "ESSL AWARD CEE Winners" v Essl Museum v Rakúsku, ako aj na samostatnej výstave "Shining" v Galérii 19 v Bratislave. Je držiteľkou ceny ESSL AWARD 2009 za multimediálny projekt "Tí milovaní", v ktorom kombinovala tradičnú maľbu s videoprojekciou. Má tendenciu reflektovať témy zo spoločenského diania, psychológie, či sociálnych a rodinných pomerov. Jej výtvarným jazykom je kombinovanie médií, vytváranie vizuálnych ilúzií, tvorba inštalácií. Vo fotografii smeruje k súčasnému trendu "still life", kde pomocou aranžovania nesúrodých objektov a prvkov vytvára nové významy a akcentuje surreálne pôsobenie.  

Michaela Šuranská

Program Rozkvet Gallery z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.