Taskcape | Kláštor Opening | 2022

Kláštor Opening 2022 "Taskscape" v Kláštore hieronymitánov v obci Štiavnické Bane                                autori: Katarína Balúnová, Gabriela Birošová, Martin Jombík, Viktor Fuček, Kateřina Kocourková, Dominika Škorváneková                        
vernisáž:  1.2. / utorok / 18:30 hod
trvanie výstavy:  
4. 8. – 5. 8. 2022 
kurátorka: Michaela Šuranská
 


Multimediálny projekt Kláštor Opening sa vyvíja od roku 2019. Charakteristické je preň situovanie v prostredí sakrálnej barokovej pamiatky a jej reflektovanie skrz jazyk a optiku vizuálneho umenia.

Projekt prioritne rozvíja a prezentuje umeleckú tvorbu a zároveň dočasne aktivizuje, oživuje pamiatku z polovice 18. storočia – Kláštor hieronymitánov v obci Štiavnické Bane. Jeho súčasťou sú tiež odborné prednášky z oblasti teórie a dejín umenia a súčasného umenia, architektúry, histórie, obnovy a ochrany pamiatok. Témou tohtoročnej výstavy je taskscape - ,,krajina utváraná ľudskou činnosťou" (Ingold, T., 1993). Termín indikuje špecifiká a tvaroslovie okolitej krajiny formovanej storočiami baníckej aktivity.

Výstava bude zhŕňať diela týchto autorov a autoriek: Katarína Balúnová, Gabriela Birošová, Martin Jombík, Viktor Fuček, Kateřina Kocourková, Dominika Škorváneková.

Súčasťou podujatia bude prednáška PhDr. Aleny Vrbanovej, PhD na tému ,,Nongalerijná umelecká sféra", prednáška PhDr. Matúša Martináka s názvom ,,Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia" a prezentácia projektu intermediálnej umelkyne Veroniky Šmírovej - "Spektrum". 


Program

4. 8. / štvrtok / 17:30 hod / Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia / odborná prednáška / PhDr. Matúš Martinák

5. 8. / piatok / 2022 od 17:00 do 20:00 hod

17:00 – Nongalerijná umelecká sféra / odborná prednáška / PhDr. Alena Vrbanová, PhD

18:00 – vernisáž výstavy Taskscape a komentovaná prehliadka

+ Spektrum / prezentácia projektu Veroniky Šmírovej                                                                                              


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.     

ˇĎalší partneri: Štiavnické Bane, UM, n.o. a Rozkvet Gallery, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SES ENERGY, a.s.                           

foto: Gabriela Birošová, Michaela Šuranská