Telá aj duše

autorky: Dominika Hoštáková, Jana Kaňuchová, Barbora Košút
vernisáž: 14.11. / utorok / o 19:00 hod
trvanie výstavy: 15.11. - 30.12. 2023
kurátorka: Michaela Šuranská
Rozkvet Gallery, Horná 36, Banská Bystrica, 1. poschodie


Telá aj duše je výstava troch autoriek najmladšej generácie. Diela prezentované na spoločnej výstave      v Rozkvet Gallery spájajú pojmy ako "premenlivosť, ne - určitosť, ponor, hĺbka"... Trojica vystavených projektov sa zaoberá koncentrovaním vnemu a upriamením sa na to, čo je zdanlivo neviditeľné (Jana Kaňuchová), variovaním a tvarovaním tela s vyzdvihnutím tekutej premenlivosti a anomálií (Barbora Košút) či reflektovaním vnútra mladého človeka s odlišnou sexuálnou identitou v súčasnom domácom kontexte (Dominika Hoštáková).

Koncepcia výstavy je postavená na troch výrazných projektoch so silnou výpovednou schopnosťou. Diela charakterizujú nielen autorky samotné, ale aj (či najmä?) súčasnú formu reality, ktorá je krehká, premenlivá a môže byť nebezpečná až zraňujúca.

Inštalácia pozostávajúca z troch solitérnych projektov umožnila vytvoriť v galérii určitú postupnosť           v čítaní ich špecifických obsahov. V úvode sa stretávame s voľnými grafickými listami Jany Kaňuchovej realizovanými technikou slepotlače. Jej zámerom bolo sledovanie poloviditeľných grafických nuáns, ktoré demonštrujú princípy sofistikovaného a koncetrovaného vnemu, elimáciu rušivých elementov                    a meditáciu. Tieto, takmer duchovné aspekty, sú protikladom k nášmu životnému priestoru zahltenému vizuálnym smogom a útočným obsahom. Grafické listy patria k projektu Orbis pictus – mikrosvet verzus makrosvet / Viditeľné neviditeľno (2023). Jeho hlavnou časťou je však autorská kniha kombinujúca techniky reliéfnej tlače a kresby.

Po naladení sa na nejednoznačnosť prvotného vnemu môže divák túto obnovenú alebo novonadobudnutú vnímavosť uplatniť v čítaní ďalších diel.

Projekt Coming out (2023) Dominiky Hoštákovej reflektuje pocity vyplývajúce z nepriateľského nastavenia všeobecnej národnej mentality voči osobám s odlišnými genderovou identitou. Autorka využíva symbolický ready made objekt dreveného šatníka z vlastnej detskej izby a pretvára ho na multimediálny objekt nesúci stopy histórie, poškodení, prepúšťajúci zo svojich útrob svetlo a dym. Tieto prvky môžeme chápať ako dematerializovanú formu duševnej podstaty po storočia nútene izolovanej vo v súkromí domáceho interiéru. Projekt zhmotňuje idióm "coming out of the closet". Súčasťou je zvuková stopa zaznamenávajúca postoje náhodných ľudí ku queer a LGBT+ komunite.

Výstavu uzatvára veľkorysá inštalácia Anomália (2023) Barbory Košút. V sérii ružovkastých textílii voľne spustených zo stropu Košút variuje polohy bližšie neurčeného ľudského tela, oddeľuje z neho fragmenty v rôznych formách čitateľnosti či konkrétnosti a prepája s voľnými tvarovými elementmi. Prezentuje tak nielen témy anomálií tela a duše ale aj jeho sublimácie, tvarovateľnosti a vytvárania. Použitie druhotnej textílie asociuje domácu intimitu. Hoci forma diela vychádza z mimetického zobrazenia figúry,                   v prezentácií, akú v inštalácii autorka vytvára, je výrazne prítomná rovina duševná, pre niekoho duchovná. Inšpiráciou pre projekt vytvorený v rôznych grafických technikách bola tiež hypermobilita.

Výstava vznikla na základe otvorenej výzvy na prihlasovanie semestrálnych a diplomových projektov študentov a študentiek Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici. Je prvým uceleným výstavným projektom, ktorého cieľom je systematicky mapovať a prezentovať tvorbu autorov a autoriek vychádzajúcich z prostredia banskobystrickej Akadémie umení.

Michaela ŠuranskáVýstavnú činnosť galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.                            Ďakujeme.


foto: Michaela Šuranská