Vyberám si plavky, kedy sa moje oči zmenili v jeho?


Magdaléna Masárová: Vyberám si plavky, kedy sa moje oči zmenili v jeho?
kurátor: Jakub Cmarko


Zámerom projektu je konfrontovať širokú verejnosť. Témy, ktorých pranierovanie zo strany určitých skupín za účelom získať masu, získať moc, začalo rozdeľovať spoločnosť a priepasť medzi jednotlivými postojmi sa radikálne prehĺbila. Určite aj v dôsledku sociálnych sietí, kde sa hejt a nenávisť jednoducho šíria, kde ľudia ľahko skĺznu ku konšpiračným teóriám a hoaxom. Projekt odkazuje na sociálne zlyhanie vo vzdelávaní, výchove a v osvete o danej problematike. Otvára otázky genderu, rodových a sociálnych odlišností (nielen) u žien. Upozorňuje na rozdielnosť v prístupe k morálnym problémom a k prioritám u žien a u mužov. 

Jedná sa o psychologické a sugestívne portréty siedmych osôb rôznej rodovej identity transformované do klasického maliarskeho média v súčasných intenciách. V dejinách umenia boli obrazy väčšinou určené pohľadu muža, žena v umení bola nemým objektom, ktorý muži zobrazovali v podobe mýtického, erotického a sexuálneho symbolu. Tento vzor je dlhodobo preberaný dnešným svetom vizuálnej kultúry a reklamou. To je možno jedným z dôvodov, prečo sa nám tento model zobrazenia ženy - pasívneho objektu zdá "normálny". Akýkoľvek iný pohľad v nás vzbudzuje neistotu, obavu, či odpor. Gender je jedným z kľúčových aspektov tohto až historicky podmieneného pohľadu. Projekt poukazuje na tento problém a posúva hranice zobrazovania vo vzťahu k pohlaviu, genderu a rase. Séria obrazov pracuje s kultom tela a telesnosti, pohybujúc sa na tenkej hrane medzi maskulínnou a feminímnou anatómiou a fyziognómiou, erotikou a umením, krásou a jej zveličením a pokrivenou expresívnou formou. Uvedomenie si aký dosah má ich vlastné konanie, kritizuje konzumný spôsob života a nekritické preberanie názorov, ktoré majú často svoj mocenský podtón zaobalený do silných radikálnych slov. Na druhej strane podnecuje k spolupatričnosti, k slobodnému vyjadreniu či vyznaniu a ku kritickému mysleniu. 

Jakub Cmarko 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia