Ateliér 3D médií 

Ateliér 3D médií sleduje vedecko technické pokroky a aplikuje ich do umenia. Môžeme sa tu stretnúť s veľkou škálou inovatívnych postupov, pri riešení problematiky 3D médií ako objektu, sochy a inštalácie. Hlavné témy sú: čo je to hmota a energia, ako ich dokážeme ovládnuť a ako komunikujú s divákom. Hmota sa tu skúma na subatomárnej úrovni, čo znamená, že pracujeme s interakciou mikrosveta častíc a aplikujeme ju na náš viditeľný svet tak, aby sa zachovali jej hodnoty a bolo ich možné pocítiť zmyslami človeka. 

Ateliér Sieťotlače

V ateliéri Sieťotlače sa Michal Petriska venuje prevažne abstraktnej tvorbe, pri ktorej využíva maliarske médium, ktoré aplikuje v rôznych polohách a kombináciách s inými médiami na čo najpresnejšie vyjadrenie zobrazovaných myšlienok. Témy, ktoré ho pri tvorbe inšpirujú, balansujú na pomedzí viditeľného a neviditeľného sveta okolo nás. Výsledkom je častokrát symbol vyjadrujúci nehmotné princípy, podľa ktorých sa riadi hmota. Časopriestor, materializácia, vplyv psychických síl na tvorbu umelca, vplyv duchovných tradícií a náboženstva na kultúrno-spoločenské dianie, sú nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie.

Ateliér Maľby

Ateliér maľby pod vedením Lucie Jarotta je zameraný na tvorbu nepredmetného - abstraktného obrazu, laborovanie v oblasti jeho formálnych princípov, a analýzu cieleného aplikovania impulzov maliarskej imaginácie k vnímaniu diela divákom. V ateliéri sa konajú workshopy tvorby v maliarskom médiu a prípravné kurzy na prijímacie pohovory na odbor maľba.

Ateliér Grafiky

Ateliér grafiky je pod vedením Marcely Záchenskej, ktorá sa zaoberá hľadaním presahov rôznych umeleckých foriem. V mojom ateliéri sa venujem tradičnej tlačenej grafike. Vyjadrovacími prostriedkami sú grafické techniky a princípy, autorské a experimentálne postupy s presahmi do iných médií. Na workshope si prejdeme postup a princíp tlače linorytu. Grafika je druh výtvarného umenia, ktorý prenáša kresbový prejav do formy grafických listov, je dynamická a zameriava sa prevažne na plochy. Čo umožňuje tlač na rôzne materiály. 

Ateliér Voľnej tvorby & Keramikáreň

Hlavným dôvodom pre vznik a rozvoj Ateliéru voľnej tvorby, je pretrvávajúca snaha vytvoriť odborné, výtvarné zázemie pre širokú verejnosť, s možnosťou presahov medzi rôznymi vizuálnymi médiami. Sme ateliér so širokým zameraním, venujeme sa soche a priestorovej tvorbe, keramike, kresbe, maľbe, atď. Organizujeme výtvarné kurzy a workshopy, pre deti, dospelých aj seniorov.

Ateliér je otvorený experimentálnej tvorbe a hľadaniu nových umeleckých prístupov. Ak sa máte chuť rozvíjať v oblasti vizuálneho umenia, s radosťou Vás pozývame do príjemného a inšpiratívneho prostredia nášho ateliéru. Veríme, že tvoriť a kreatívne sa vyjadrovať môže naozaj každý. Dôležité je len nájsť ten správny impulz a to čo nasleduje je vášeň, ktorá vás bude inšpirovať a otvárať nové obzory, každým ďalším krokom.

Ateliér Fotografie 

V ateliéri fotografie sa Mária Petrisková venuje maľbe svetlom - fotografii. Ateliér ponúka kontrasty medzi digitálnym a analógovým, konceptuálnym a komerčným. Skúma vzťahy medzi pôvodnými technikami vzniku fotografie a tými novodobými. Ateliér fotografie ponúka workshop s názvom Analógové laboratórium, v ktorom sa účastníci venujú jednak teórii o procese vzniku fotografie, cez manuálne postupy vyvolávania fotiek a experimenty v tmavej komore.

Partneri